2. spločná brigáda na pozemku pri Morave.

13.04.2014 20:33 Na deň 12.4. 2014 sme zorganizovali ďalšiu brigádu na našom pozemku. Po niekoľkých menej rozsiahlych prácach ako dokášanie, mulčovanie, dovoz panelov, sme sa  rozhodli vyčistiť ďalšiu časť prideleného pozemku. Táto časť bola poprerastaná kríkmi, burinou, s nánosom naplaveného starého dreva rôzneho druhu a kvality. Začali sme rezaním kríkov a menších drevín, následovala ich likvidácia pálením a odvážaním. Postupne sme likvidsovali burinu kosením a hrabaním. Výsledok sa po niekoľkohodinovej námahe dostavil a pohľad na vyčistenú plochu nas motivuje na ďalšie zveladenie tohto priestoru. Už sme sa dohodli na sobotu 19.4. kedy budeme pokračovať v úpravách v rámci spoločného Veľkonočného pracovného karavanistického výjazdu. Pevne verím, že tento predĺžený víkend si užijeme a spojíme príjemné stretnutie s užitočnou činnosťou. O výsledku budeme na našich stránkach informovať...