Vybudovanie zjazdu do vody a úprava okolia

13.08.2014 12:06

Po niekoľkomesačnom úsilí sa nám podarilo plánované vybudovanie vstupu do vody.  Doteraz sa celé splavovanie na tomto mieste leta konalo za provizórnych podmienok, kedy sme loďky spúšťali a vyťahovali z vody po pôvodných schodoch zhotovených ešte k prvému prechodu po 40 rokoch socializmu a priľahlom strmom brehu. Schody ako také sú ešte funkčné, ale na tento účel neboli veľmi vyhovujúce. Už v dobe, kedy sme o tejto aktivite začali uvažovať bolo v pláne vybudovanie móla – šikmej spevnenej plochy na manipuláciu s loďkami pri ich spúšťaní a vyťahovaní z vody. Toto sa nám podarilo až teraz, kedy sme konečne dostali, po dlhom čakaní a schvaľovaní zo strany Rakúska a našich inštitúcií, povolenie na jeho vybudovanie. S realizáciou sme teda neotáľali a za pomoci starostu obce, pracovníkov a techniky Povodia Moravy a členov TJ Sokol sa podarilo všetko dokončiť. Dnes je toto miesto pripravené a môže slúžiť na svoj účel. Je k dispozícii všetkým Gajaranom aj ostatným zanieteným tohto druhu trávenia voľného času. O toto miesto sa staráme, udržujeme ho a prosíme všetkých, ktorí ho navštívia o dodržiavanie poriadku a čistoty, aby sa tu všetci dobre cítili a radi sa sem vracali. Či už na poobednú prechádzku, návštevu na bicykli či na spomínaný splav rieky. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na opätovnom skrášlení tohto miesta a vybudovaní a sprevádzkovaní móla. Nech toto miesto slúži všetkým, ktorí ho majú radi.

Michal Mikulička CCC TJ Sokol Gajary