Brigáda na pozemku pri Morave

09.03.2014 22:38

Dovoľte, aby som sa týmto srdečne poďakoval všetkým členom aj nečlenom TJ Sokol Gajary za pomoc pri čistení a úprave prideleného pozemku pri rieke Morave. Poďakovanie patrí aj pracovníom Povodia Moravy za ich ústretový prístup pri realizácii projektu splavovania rieky Moravy a aj za technickú pomoc pri úprave terénu na pozemku. Osobitná vďaka patrí nášmu členovi, Petrovi Kovarovičovi, za poskytnutie mechanizácie a samotnej práce pri zvaľaďovaní pozemku. Pričinili sme sa všetci... postupne sa nás zišlo cca 25 ľudí a každý v rámci možnosti pomohol ako mohol. Poďakovať treba aj br. P.Rajtákovi za pohostenie v podobe výborného guľáša... všetci sme si na obede pochutili a pokračovali v začatom diele. Okolo 17.00 hod. bolo všetko, čo sme si naplánovali hotové a spokojní sme sa pomaly rozišli každý po svojom. Čaká nás ešteveľa práce... máme ale veľa chuti do práce a odhodľania niečo dosiahnuť a tak verím, že sa realizácia projektu splavovania podarí a zfunkčníme ďalšiu aktivitu Gajarského Sokola.... 

Ešte raz vďaka za pomoc....

Br. Alojz Németh a br.Michal Mikulička