Informácie o nás

Tradícia caravaningu na Záhorí má dlhú tradíciu a siaha až do začiatku 70 tych rokov, kedy tu začal fungovať klub TJ Strojár Malacky a združovali sa v ňom priaznivci a podporovatelia caravaningu - ako jedného zo spôsobov aktívneho trávenia voľného času. Organizovali sa rôzne podujatia, na ktorých sa stretávali mototuristi z celej Európy a vo veľa prípadoch z celého sveta. Toto fungovalo až do príchodu demokracie, ktorá priniesla nové možnosti a caravaning ako taký začal stagnovať Toto prinieslo rozpad tohto klubu. Ľudia skúšali iné možnosti a chvíľu trvalo, kým týmto všetkým prešli. Tí, ktorí boli tomuto spôsobu trávenia voľného času naozaj naklonení, po čase prišli na to, že asi najviac im vyhovuje práve caravaning a začali rozmýšľať nad združením sa v nejakej organizácii. Najskôr fungovali ako samostatné jednotky, neskôr sa stali členmi iných klubov až prišiel rok 2007, kedy vznikol Camping a caravaning club TJ Sokol Gajary ako jeden z oddielov Telocvičnej jednoty Sokol v Gajaroch. Založila ho partia nadšencov cestovania, turistiky a caravaningu na čele s Vladimírom Fajtákom, ktorý sa stal aj jeho predsedom. Od r. 2011 je novým predsedom klubu Michal Mikulička. Od začiatku fungovania klubu sme členom SACC, organizácie združujúcej kluby a kempingy po celom Slovensku. K dnešnému dňu máme 33 dospelých členov fungujúcich v 17 posádkach. V týchto posádkach je v dnešnej dobe už aj veľa detí.... postupne klub omladzujeme popri našich starších členoch. Zúčastňujeme sa pravidelne zrazov a stretnutí v rámci celého Slovenska a aj Európy. Naše aktivity siahajú od turistiky, kúpania, cykloturistiky až po hubárčenie a rybolov. Každoročne koncom prázdnin organizujeme náš Sokolský zraz, tohto roku jubilejný, už 5. ročník a bude sa konať v termíne 28.8 - 1.9.2014.

 

Naši užívatelia

Všetci priaznivci aktívneho trávenia voľného času, turistiky, cykloturistiky, hubárčenia, rybolovu a dorej nálady v spoločnosti rovnako "postihnutých" ľudí...

História projektu

V tejto časti môžete popísať históriu Vášho projektu a čo Vás viedlo k nápadu ho realizovať. Je vhodné sa taktiež zmieniť o dôležitých míľnikoch a poďakovať ľuďom, ktorí sa na projekte zúčastnili.