Informácie pre našich priaznivcov

02.02.2014 11:36

Dňa 13.2.2014 na 1. tohtoročnom zasadnutí obecného zastupiteľstva nám na základe našej žiadosti bol pridelený do užívania pozemok pri rieke Morava. Pozemok sa nachádza pri bývalom prechode a slúžiť bude ako naša základňa pri organizácii a správe vecí týkajúcich sa splavovania rieky Morava. Je to činnosť, ktorú plánujeme zrealizovať v čo možno najkratšom čase. Otvárať sezónu by sme chceli 1.mája 2014. Tešíme sa na podporu všetkých členov aj symatizantov nášho klubu.